Медичне свідоцтво для встановлення пенсії Д. Масалатиніву, видане Всеукраїнською спілкою військових інвалідів УНР Польщі. 13 вересня 1922 р.

Медичне свідоцтво для встановлення пенсії Д. Масалатиніву, видане Всеукраїнською спілкою військових інвалідів УНР Польщі. 13 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3523. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 34зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту