Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 102

Leave a Comment