Про ухвалення кандидатури П. Скоропадського на командувача Київським військовим округом — з протоколу засідання Генерального секретаріату. 9 жовтня 1917 р.

Про ухвалення кандидатури П. Скоропадського на командувача Київським військовим округом — з протоколу засідання Генерального секретаріату. 9 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 10

Leave a Comment