Карта Української РСР, видана Головним управлінням геодезії та картографії при РНК СРСР.

Карта Української РСР, видана Головним управлінням геодезії та картографії при РНК СРСР.

ЦДАВО України. Ф. 4906. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 4. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту