Аналіз причин відмови Експертною комісією Фонду в призначенні одноразової гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН. 2000 р.

Аналіз причин відмови Експертною комісією Фонду в призначенні одноразової гуманітарної допомоги за рахунок коштів ФРН. 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту