Проєкт Тимчасового штату постачання Окремої кінної дивізії. [Лютий] 1921 р.

Проєкт Тимчасового штату постачання Окремої кінної дивізії. [Лютий] 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. оп. 2. Спр. 184. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту