Спогади Миколи Шаповала “До справи вбивства С. Петлюри”. Рукопис. Не раніше березня 1927 р.

Спогади Миколи Шаповала “До справи вбивства С. Петлюри”. Рукопис. Не раніше березня 1927 р.

ЦДАВО України. Ф. 4007. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту