Протокол № 158 засідання п’ятої сесії Верховної Ради України про прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

Протокол № 158 засідання п'ятої сесії Верховної Ради України про прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5277, арк. 155

Leave a Comment