Наказ Головної команди війська УНР про введення нової форми перепусток для службовців Військової офіції та зразок перепустки. 22 вересня 1919 р.

Наказ Головної команди війська УНР про введення нової форми перепусток для службовців Військової офіції та зразок перепустки. 22 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту