Закон УЦР про утворення Українського народного війська (народної міліції), 3 січня 1918 р.

Закон УЦР про утворення Українського народного війська (народної міліції), 3 січня 1918 р.

ЦДАВО України, ф.1076, оп.1, спр.6, арк.2

Leave a Comment