Інформація Штабу 6-ї армії військ Польських з текстом умов перемир’я між [Польщею та Росією]. 14 жовтня 1920 р.

Інформація Штабу 6-ї армії військ Польських з текстом умов перемир'я між [Польщею та Росією]. 14 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2428. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту