Повідомлення про Свято оголошення злуки Українських земель у м. Києві. З газети “Стрілець”. 22 січня 1919 р.

Повідомлення про Свято оголошення злуки Українських земель у м. Києві. З газети “Стрілець”. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38 Арк. 98, 98зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту