Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель…

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель...

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії (про створення Західно-Української Народної Республіки). 13 листопада 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 3505, оп. 1, спр. 35, арк. 169-169 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту