36-1-22-3547-009.jpg

Пропозиції еколого-правової організації «ЕкоПраво» по створенню Ради громадських екологічних організацій при Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики. 24 січня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3547. Арк. 9.

Leave a Comment

Перейти до вмісту