Про надсилання телеграми С. Сулькевичу щодо надання Кримській делегації повноважень для обговорення політичних питань. Із журналу Ради Міністрів УД. 23 вересня 1918 р.

Про надсилання телеграми С. Сулькевичу щодо надання Кримській делегації повноважень для обговорення політичних питань. Із журналу Ради Міністрів УД. 23 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 59зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту