Указ Президента України Л. Кучми № 522/94 «Про посвідчення члена екіпажу». 13 вересня 1994 р.

Указ Президента України Л. Кучми № 522/94 «Про посвідчення члена екіпажу». 13 вересня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 187

Leave a Comment

Перейти до вмісту