Положення про посвідчення члена екіпажу, затверджене Указом Президента України № 522/94 від 13 вересня 1994 р. 13 вересня 1994 р.

Положення про посвідчення члена екіпажу, затверджене Указом Президента України № 522/94 від 13 вересня 1994 р. 13 вересня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 189

Leave a Comment