Картка Фесюка М. – українського робітника,…

Картка Фесюка М. - українського робітника,...

Картка Фесюка М. - українського робітника, вивезеного на примусові роботи до Рейху. 1942 р.
ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 384, арк. 42-42 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту