Картка Шепель Р. – української робітниці,…

Картка Шепель Р. - української робітниці,...

Картка Шепель Р. - української робітниці, вивезеної на примусові роботи до Рейху. 1942 р.
ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 387, арк. 31, 31зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту