Указ Президента України від 21 грудня 1994 р. № 790/94 «Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України».

Указ Президента України від 21 грудня 1994 р. № 790/94 «Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 184

Leave a Comment

Перейти до вмісту