Засідання Українського правничого з’їзду в Празі. Жовтень 1933 року.

Засідання Українського правничого з'їзду в Празі. Жовтень 1933 року.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 175. Арк. 4

Leave a Comment