Закон Української Держави про асигнування Міністерству освіти 2000000 карбованців на видання шкільних підручників. 7 червня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування Міністерству освіти 2000000 карбованців на видання шкільних підручників. 7 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 214. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту