Текст поминання влади УНР, затверджений Українською церковною радою в м. Тарнові для вживання при службах Божих. 14 березня 1921 р.

Текст поминання влади УНР, затверджений Українською церковною радою в м. Тарнові для вживання при службах Божих. 14 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 66

Leave a Comment

Перейти до вмісту