Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20 вересня 1919 р.

Про необхідність створення Комісії з перекладу Св. Письма українською мовою тощо. З протоколу засідання Ради Міністра ісповідань УНР. 20 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту