Копія телеграми Бахмутської україн¬ської повітової ради УЦР з протестом проти виключення Катеринославщини з автономної української території. 7 серпня 1917 р.

Копія телеграми Бахмутської україн¬ської повітової ради УЦР з протестом проти виключення Катеринославщини з автономної української території. 7 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту