Лист Голови Директорії УНР, Головного Отамана військ УНР С. Петлюри начальнику Канцелярії Директорії УНР [В.] Клепачевському з вимогою про негайне одержання від члена Директорії УНР Ф. Швеця державного майна та опис майна Директорії УНР. 5, 9 травня 1919 р.

Лист Голови Директорії УНР, Головного Отамана військ УНР С. Петлюри начальнику Канцелярії Директорії УНР [В.] Клепачевському з вимогою про негайне одержання від члена Директорії УНР Ф. Швеця державного майна та опис майна Директорії УНР. 5, 9 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту