Лист Міністерства закордонних справ Міністерству фінансів УНР щодо оповіщення населення про грошові знаки, які мають силу на території УНР. 17 квітня 1918 р.

Лист Міністерства закордонних справ Міністерству фінансів УНР щодо оповіщення населення про грошові знаки, які мають силу на території УНР. 17 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту