Про І-ий Український військовий з’їзд — зі статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

Про І-ий Український військовий з'їзд — зі статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

ЦДАВО України, ф. 3560, оп. 1, спр. 2, арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту