Проєкт Закону УНР про встановлення воєнного ордену «Базар». 1973 р.

Проєкт Закону УНР про встановлення воєнного ордену «Базар». 1973 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1811. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту