З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення іспанського грипу. 16 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення іспанського грипу. 16 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 51

Leave a Comment