Декларація про державний суверенітет України. Київ, 16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України. Київ, 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 100. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту