З Протоколу № 107 засідання Верховної Ради України дванадцятого скликання про Державний Гімн України. 15 січня 1992 р.

З Протоколу № 107 засідання Верховної Ради України дванадцятого скликання про Державний Гімн України. 15 січня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4803. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту