Лист Департаменту водних шляхів і шосейного господарства Міністерства шляхів УД будівельному відділу Київської міської управи про надсилання матеріалів щодо укріплення т.зв. Царського саду. 22 вересня 1918 р.

Лист Департаменту водних шляхів і шосейного господарства Міністерства шляхів УД будівельному відділу Київської міської управи про надсилання матеріалів щодо укріплення т.зв. Царського саду. 22 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту