Про діяльність Археографічної комісії – з протоколів засідання Комісії по розмежуванню справ між Міністерством народної освіти УД, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук. 3, 10 серпня 1918 р.

Про діяльність Археографічної комісії - з протоколів засідання Комісії по розмежуванню справ між Міністерством народної освіти УД, Головним управлінням справами мистецтв та національної культури і Академією наук. 3, 10 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 14 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту