Листівка зі світлиною українського письменника Василя Стефаника. 1917 р.

Листівка зі світлиною українського письменника Василя Стефаника. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 84

Leave a Comment

Перейти до вмісту