Стаття “Свято об’єднання України” з газети “Нова Рада”. 24 січня 1919 р.

Стаття “Свято об'єднання України” з газети “Нова Рада”. 24 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 5-а зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту