39-1-22-2134-064

39-1-22-2134-064

Лист Голови правління Українського фонду «Реабілітація інвалідів» Е. Накула до Комісії у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів щодо виділення для Фонду будівлі, з розміщенням приміщень на першому поверсі, що створює сприятливі умови для приймання інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. 5 листопада 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2134. Арк. 63, 64

Leave a Comment

Перейти до вмісту