Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1998 року. 18 лютого 1998 р.

Лист Голови Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка В. Яворівського про присудження Державних премій України імені Тараса Шевченка 1998 року. 18 лютого 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 1763. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту