Лист голови Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу [Є. Вирового] Міністру [освіти] УНР про вирішення питання щодо несправедливої оплати праці співробітників Кам’янецького університету. 7 квітня 1919 р.

Лист голови Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу [Є. Вирового] Міністру [освіти] УНР про вирішення питання щодо несправедливої оплати праці співробітників Кам’янецького університету. 7 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 19зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту