Список урядовців центральних установ Державного контролю УНР. 1920 р.

Список урядовців центральних установ Державного контролю УНР. 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту