Резолюції 2-го Всеукраїнського військового з’їзду. Червень 1917 р.

Резолюції 2-го Всеукраїнського військового з'їзду. Червень 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4092, оп. 1, спр. 1, арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту