Знак Державної скарбниці вартістю 50 карбованців. [9 вересня] 1918 р.

Знак Державної скарбниці вартістю 50 карбованців. [9 вересня] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 26зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту