Телеграма Кам’янського райвиконкому на Дніпропетровщині до Наркомосу УСРР про відсутність продовольства в дитячій колонії. 21 березня 1931 р.

Телеграма Кам'янського райвиконкому на Дніпропетровщині до Наркомосу УСРР про відсутність продовольства в дитячій колонії. 21 березня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 10. Спр. 444. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту