3_2192-1-1-13_1.jpg

Розпорядок про введення диктатури в Західній області УНР: Акт Української Національної Ради і Державного Секретаріату. 9 червня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту