Витяг з нагородного листа Говорухи Леоніда Сергійовича — гляціолога Першої української антарктичної зимівлі Української антарктичної станції “Академік Вернадський”. 9 вересня 1997 р.

Витяг з нагородного листа Говорухи Леоніда Сергійовича — гляціолога Першої української антарктичної зимівлі Української антарктичної станції “Академік Вернадський”. 9 вересня 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 2267. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту