Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України. 28 червня 1996 р.

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту