Доповідь начальника Військових комунікацій України, отамана М. Єщенка до Начальника ГУГШ України щодо формування обозних військ. 10 червня 1918 р.

Доповідь начальника Військових комунікацій України, отамана М. Єщенка до Начальника ГУГШ України щодо формування обозних військ. 10 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту