Копія рапорту козака Богданівського полку Івана Лук’яненка начальнику Головного штабу. 6 березня 1918 р.

Копія рапорту козака Богданівського полку Івана Лук'яненка начальнику Головного штабу. 6 березня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 1, спр. 14, арк. 133. Копія. Машинопис.

Leave a Comment