Довідка щодо надання зведень про радіоактивне забруднення по м. Києву у засобах масової інформації. 5 травня 1986 р.

Довідка щодо надання зведень про радіоактивне забруднення по м. Києву у засобах масової інформації. 5 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4879. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту