4-3217-1-1-69

4-3217-1-1-69

Про ведення розвідки, заходи з охорони у поході та готовність до бою. З наказу Командувача Запорізькою збірною дивізією М, Омеляновича-Павленка, с. Молочки. 7 грудня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 69

Leave a Comment